CELE: 

Przedstawienie merytorycznych aspektów rozwoju seksualnego dziecka. Przybliżenie słuchaczom, jaki rodzaj ekspresji seksualnej jest normą na danym etapie rozwoju, a jaki powinien budzić niepokój.

ADRESACI: 

  • rodzice
  • nauczyciele
  • opiekunowie

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

W trakcie kursu grupa docelowa pozna sposoby reakcji na zachowania seksualne prezentowane przez dziecko. Dowie się również jak rozmawiać z dzieckiem na tematy „tabu”, oraz jak odpowiadać na „trudne pytania”. Szkolenie wyposaży jego odbiorców w wiedzę, oraz odpowiednie narzędzia, które pozwolą mu w naturalny sposób stymulować seksualność dziecka. Ponadto kursanci zyskają odpowiedzi na pytania:

•    Jak kształtują się normy w rozwoju seksualnym dzieci i młodzieży?
•    W jaki sposób nowe technologie wpływają na seksualność małoletnich?
•    Jak rozpoznawać zaburzenia w rozwoju seksualnych na poszczególnych etapach rozwojowych?
•    Za pomocą jakich metod i technik terapeutycznych pracować z dziećmi i nastolatkami, u których zdiagnozowano zaburzenia w obszarze seksualności?

PROGRAM: 

  1. Różnice w seksualności dzieci i dorosłych,
  2. Kształtowanie się identyfikacji płciowej i tożsamości płciowej,
  3. Prawidłowości rozwoju seksualnego dziecka,
  4. Czynniki wpływające na zaburzenie rozwoju seksualnego,
  5. Norma, a zaburzenie w rozwoju seksualnym dziecka.

 

CZAS TRWANIA: 6-8h

CENA: 100zł

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł

 

Certyfikat podmiotu leczniczego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ŚWIĘTOKRZYSKA” jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu – 100zł