CELE: 

Podstawowym celem szkolenia jest zwrócenie uwagi uczestników na różnego rodzaju czynności, od których można się uzależnić, podobnie, jak ma to  miejsce w przypadku substancji psychoaktywnych. Przedstawione zostaną ich objawy, biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania, psychologiczne mechanizmy oraz życiowe konsekwencje, dotyczące zwłaszcza funkcjonowania rodziny osób uzależnionych jako całości i poszczególnych jej członków.

ADRESACI: 

Program jest skierowany do studentów/młodych absolwentów wydziałów/kierunków psychologicznych, pedagogicznych, społecznych i medycznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA: 

Zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszych działaniach edukacyjnych.

PROGRAM: 

 1. Diagnoza uzależnienia,
 2. Mechanizm uzaleznienia,
 3. Szczegółowa charakterystyka uzależnień behawioralnych:
  • Hazard,
  • Urządzenia multimedialne (tv, smartfon, gry, Internet),
  • Zakupoholizm,
  • Uzależnienie od jedzenia,
  • Bigoreksja
 4. Metody terapii uzależnień behawioralnych.

CZAS TRWANIA: 8h

CENA: 250zł

ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe
 • wyposażone sale
 • kameralne grupy

PO ZAKOŃCZONYM KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł

 

 

 

 

Koszt certyfikatu – 100zł