W wyniku tak zwanej „deregulacji” do końca 2018 roku kwalifikowani pracownicy ochrony zobowiązani są odbyć szkolenie, podobne do tego, jakie musieli przejść, przygotowując się do zawodu. Wiedza kompleksowa przekazywana jest w czasie szkolenia w bardzo atrakcyjny sposób.

Program szkolenia:

– 4 godziny wykładów z zakresu przepisów prawa,
– 8 godzin wykładów i zajęć praktycznych z zasad udzielania pomocy przedmedycznej,
– 12 godzin w formie zajęć praktycznych obejmujących wyszkolenie strzeleckie,
– 16 godzin w formie zajęć praktycznych z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych.

Czas trwania: 40 h (szkolenie realizowane w trybie weekendowym).

Cena szkolenia:  450 zł.

Dla grupy powyżej 15 osób – 350 zł.

Zapewniamy:

– zaświadczenie MEN potwierdzające ukończenie kursu,

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.