Dotychczasowe kursy na licencje I i II stopnia pracownika fizycznej ochrony osób i mienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia zostają zastąpione kursem potwierdzającym przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Kurs obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Czas trwania: 245 godzin dydaktycznych

Program nauczania zawiera:

1.BLOK OGÓLNOPRAWNY

 • Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego.

 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy.

 • Wybrane zagadnienia psychologii.

 • Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

50 H

2. BLOK OCHRONY OSÓB

 • Taktyka wykonywania zadań ochrony osób.

30 H

3. BLOK OCHRONY MIENIA

 • Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia.

 • Zakres pojęcia „ochrona mienia”.

 • Ochrona transportowanych wartości pieniężnych.

 • Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń.

70 H

4. BLOK WYSZKOLENIE STRZELECKIE

 • Budowa i zasady działania broni palnej.

 • Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną.

 • Techniki posługiwania się bronią palną.

35 H

5. BLOK SAMOOBRONA

30 H

6. BLOK TECHNIKI INTERWENCYJNE

30 H

 

CENA: 1400 zł

Kształcenie realizowane jest w ramach działalności oświatowej i upoważnia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (od dnia 1 stycznia 2014 r. licencja pracownik ochrony fizycznej zastąpiona została wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej). Wpis umożliwia również o ubieganie się o koncesję MSWiA do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony.

Akty Prawne

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (DzU nr 114, poz. 740; DzU z 1999 r. nr 11, poz. 95; DzU z 2000 r. nr 29, poz. 357; DzU z 2001 r. nr 4, poz. 23, nr 27, poz. 298, nr 123, poz. 1353; DzU Z 2002 r. nr 71, poz. 656 i nr 74, poz. 676); 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (DzU nr 113, poz. 730);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, DzU 2013 poz. 1688.