Szkolenie ma na celu:

 • przygotowanie do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego
 • przedstawienie metodyki pracy audytora
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych.

Szkolenie obejmuje:

 • wprowadzenie do systemu zarządzania w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • interpretację normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • audytowanie systemu zarządzania w laboratorium
 • działania audytowe
 • wymagania wobec audytorów
 • odpowiedzialność i kompetencje pracowników uczestniczących w audycie wewnętrznym
 • zapisy dotyczące audytów
 • dokumentowanie audytu
 • działania po audytowe
 • zarys projektu wytycznych do audytowania ISO 19011:2008,
 • egzamin pisemny

Szkolenie trwa dwa dni (15 godzin)

Cena szkolenia: 600 zł

W cenie zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • przerwy kawowe.