Szkolenie ma na celu:

 • przygotowanie do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego
 • przedstawienie metodyki pracy audytora
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych.

Uczestnicy otrzymają certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001

Szkolenie obejmuje:

 • wymagania nomy PN-EN ISO 9001:2009. Definicje. Interpretację normy.
 • zasady audytowania procesów
 • techniki audytowania
 • prace przygotowawcze do audytu.
 • zaplanowanie audytu.
 • generowanie listy pytań kontrolnych
 • przeprowadzenie audytu.
 • zasady audytowania.
 • zasady analizy i kwalifikacji wyników audytu – niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia,
 • zasady przygotowywania raportów z audytów, ich role w systemie zarządzania jakością,
 • zasady przygotowywania wniosków o przeprowadzenie działań korygujących,
 • rolę najwyższego kierownictwa
 • zarys projektu wytycznych do  ISO 19011:2008,
 • egzamin pisemny

Szkolenie trwa dwa dni (15 godzin)

Cena za szkolenie : 600 zł

W cenie zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe dla uczestników,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • przerwy kawowe.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia : Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Normy ISO 9001 i 14001 trwającego 3 dni w cenie 700 zł / osobę.