Wymagania wstępne: ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac tokarskich.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

CENA: 2000 zł

Liczba godzin: 120

Program kursu:

MODUŁ I – Podstawy technologiczne /15 godz./

Podstawy tokarstwa
Noże tokarskie
Tokarki
Wyposażenie tokarek

MODUŁ II – Toczenie /20 godz./

Toczenie zewnętrznych powierzchni cylindrycznych
Obróbka otworów na tokarce
Przecinanie na tokarce
Toczenie stożków
Obróbka gwintów
Toczenie wałków mimośrodowych
Toczenie kształtowe
Zataczanie
Szlifowanie, dogładzane i docieranie na tokarkach
Radełkowanie

MODUŁ III – Wiercenie, rozwiercanie i pogłębianie /5 godz./

Wiercenie
Rozwiercanie
Pogłębianie

MODUŁ IV – Uchwyty obróbcze /10 godz./

Mocowanie przedmiotów obrabianych na tokarce
Wiadomości ogólne
Zamocowanie w kłach
a.  Nakiełki
b.  Kły tokarskie
c.  Tarcze zabierakowe i zabieraki
d.  Specjalne przypadki mocowania przedmiotów w kłach
Mocowanie w uchwytach szczękowych
a.  Uchwyty samocentrujące
b.  Uchwyty z niezależnym ustawieniem szczęk
c.  Uchwyty szczękowe kombinowane
d.  Uchwyty szczękowe zmechanizowane
e.  Przykłady   specjalnego   mocowania   w   uchwytach   samocentrujących
Tarcze tokarskie
Mocowanie przy użyciu podtrzymki
Uchwyty rozprężne
Trzpienie tokarskie
Trzpienie tokarskie stałe
Trzpienie tokarskie rozprężne
Trzpienie tokarskie z wysuwnymi szczękami

MODUŁ V – Rysunek techniczny maszynowy/20 godz./

Układ rysunku technicznego

Wymiarowanie
Oznaczanie chropowatości powierzchni
Oznaczanie dokładności kształtu i położenia
Symbole używane na schematach obrabiarek
Wykorzystanie technik CAD/CAM
Proces technologiczny wraz z dokumentacją

MODUŁ VI – Zajęcia na obrabiarkach konwencjonalnych /50 godz./

 

Wykaz literatury:

Rysunek techniczny zawodowy – T. Dobrzański

– Technologia ogólna podstawy technologii mechanicznych – A. Górecki

– Skrawanie i narzędzia – W. Brodowicz

– Maszynoznawstwo dla szkoły zasadniczej – L. Bożenko

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).