Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • ukończony 18 rok życia
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza potwierdzoną świadectwem lekarskim.

Spawanie metodą MAG( Metal Active Gas) jest procesem spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów lub w osłonie mieszanek gazowych. Sama technika spawania elektrodą topliwa miała swoje początki w przemyśle w latach 50 – tych ubiegłego stulecia. W czasie procesu spawania łuk elektryczny jarzy się między elektrodą , a spawanym materiałem tworząc jeziorko ciekłego metalu i topi wysuwającą się z uchwytu elektrodowego końcówkę drutu elektrodowego. Rolę elektrody topliwej spełnia drut lity, który jest spoiwem. W czasie spawania łuk stapia materiał podstawowy ze spoiwem tworząc spoinę. W czasie procesu spawania z uchwytu spawalniczego wypływa w sposób ciągły gaz osłonowy zabezpieczający jeziorko ciekłego metalu i końcówkę drutu elektrodowego przed działaniem tlenu i azotu z powietrza atmosferycznego. Najczęściej spotykaną osłonę gazową pełni dwutlenek węgla CO 2, mieszkanki gazowe argon (Ar), dwutlenek węgla (CO2) tlen (O2) i inne gazy.

Zastosowania

Obecnie, metodę MAG stosuje się we wszystkich gałęziach przemysłu spawalniczego. Najważniejszymi odbiorcami są przemysł ciężki oraz maszynowy, gdzie wytwarza się konstrukcje stalowe, rurociągi, zbiorniki ciśnieniowe ale również w przemyśle obróbki blach cienkich , szczególnie w branży samochodowej, w przemyśle stoczniowym, taboru kolejowego. Metodą MAG spawamy przede wszystkim stale niestopowe , niskostopowe oraz wysokostopowe. Metodą MAG można spawać półautomatycznie i automatycznie, a także zastosować do spawania zrobotyzowanego.

Zalety metody

 • dobra jakość spoin
 • duża wydajność
 • możliwość zrobotyzowania metody
 • możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości
 • możliwość spawania we wszystkich pozycjach

Urządzenia stosowane do spawania MAG

Spawanie metodą MAG najczęściej wykonuje się za pomocą półautomatów spawalniczych w których posuw drutu odbywa się ręcznie. Sprzęt do spawania MAG składa się zwykle z:

 • źródła zasilającego,
 • podajnika drutu,
 • kabla masy,
 • uchwytu spawalniczego,
 • opcjonalnego systemu chłodzenia cieczowego oraz
 • butli z gazem ochronnym lub przyłącza do zasilania gazem.

Dzisiejszej urządzenia pozwalają wykorzystywać podczas procesów spawalniczych spawanie synergiczne, spawanie prądem pulsującym i prądem o podwójnej pulsacji.

Program szkolenia

 

Lp. Przedmiot nauczania
Szkolenie teoretyczne
Zestaw A
1 Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
2 Urządzenia spawalnicze
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy
4 Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
5 Materiały dodatkowe do spawania
6 Spawanie w praktyce
7 Oznaczenie i wymiarowanie spoin
8 Metody przygotowania złączy do spawania
9 Kwalifikowanie spawaczy
Zestaw SMAG
1 Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG
2 Materiały dodatkowe do spawania
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy
4 Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry
Szkolenie praktyczne
1 Instruktaż wstępny
2 Ćwiczenia: 14 ćwiczeń

 

Uzyskane uprawnienia:

 • Książka Spawacza wydana przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,