Fotografia I stopnia

Informacje ogólne:

Liczba godzin: 30

Cena: 899 zł

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw fotografiki.

PROGRAM KURSU:

1. Aparat fotograficzny /3 godz/

 • Rodzaje, możliwości, wyposażenie.
 • Obiektywy.
 • Oświetlenie dodatkowe.
 • Rodzaje kart pamięci do zapisu zdjęć.
 • Prawidłowy pomiar ekspozycji.
 • Zastosowanie filtrów fotograficznych.

2. Obraz fotograficzny i jego kompozycja /7 godz/

 • Światło w obrazie.
 • Głębia ostrości.
 • Perspektywa.
 • Ruch w obrazie /zamrożony i dynamiczny/.

3. Parametry aparatu – wykorzystanie w praktyce /12 godz/

 • Ustawianie jakości rejestracji obrazu.
 • Rejestracja  w trybie manualnym i pełnej automatyki.
 • Kolorystyka zdjęcia a balans bieli.
 • Korekta balansu bieli automatyczna i wg wzorca.

4. Podstawy obróbki i zarządzania zbiorami zdjęć /8 godz/

 • Podstawowe informacje o korekcie obrazu w programach graficznych – Photoshop, PaintShopPro, Gimp.
 • Laboratorium fotograficzne – przygotowanie plików.
 • Samodzielne wydruki – przygotowanie plików.

 

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).

 

Fotografia II stopnia

Informacje ogólne:
Liczba godzin: 30

Cena: 999 zł

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie komponowania i obróbki obrazu.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

 

PROGRAM KURSU:

1.    Budowa i zasada działania cyfrowych aparatów fotograficznych /5 godz/

 • Sprzęt wspomagający i rozszerzający możliwości aparatu.
 • Rodzaje oświetlenia zewnętrznego.
 • Twórcze zastosowane filtrów fotograficznych.

2.    Kreatywne spojrzenie na tematy zdjęć /7 godz/

3.    Cyfrowa ciemnia fotograficzna – Photoshop /18 godz/

 • Anatomia obrazu cyfrowego.
 • Kalibracja monitora.
 • Przestrzenie barwne / sRgb, RGB, Lab /.
 • Korekta fragmentu i całego zdjęcia.
 • Cyfrowa korekta usterek / aberacje, czerwone oczy, itp.
 • Cyfrowy negatyw – RAW. Potęga możliwości.
 • Tworzenie montaży, kolaży i kompozycji z fotografii.
 • Techniki artystyczne.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).