Czas trwania – 50 godzin dydaktycznych.

Cena kursu: 1100 zł.

Podstawowe zagadnienia BHP:
– omówienie zasad bezpieczeństwa w kuchni,
– zasady używania sprzętu oraz jego zastosowanie,
– zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych technik gotowania,
– zastosowanie warzyw i owoców do dekoracji potraw,
– prawidłowa gospodarka towarowa,
– sporządzanie receptur w oparciu o food cost.
Potrawy restauracyjne:
– potrawy kuchni restauracyjnej z nowoczesną prezentacją.
Rodzaje przygotowywanych potraw:
Przyjęcia okolicznościowe/bankiety/bufety
-zasady komponowania potraw pod status przyjęcia
Rodzaje przygotowywanych potraw:
Kuchnia innej narodowości
Przygotowywanie potraw kuchni między innymi takich jak:
– włoskiej,
– francuskiej,
– japońskiej,
– meksykańskiej,
– japońskiej,
– rosyjskiej.


Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do pracy w charakterze kucharza oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności  i podstawowej wiedzy z zakresu gastronomii, przygotowania stanowiska pracy, obróbki wstępnej surowców, technik sporządzania zup oraz dań podstawowych.

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

– podstawowych zasad żywienia,

– obowiązujących zasad BHP,

– składników odżywczych i zasad komponowania dań,

– zasad optymalnego wykorzystania surowców w kuchni,

– procesów technologicznych przygotowania potraw,

– prawidłowej organizacji swojego miejsca pracy,

– prawidłowej obsługi urządzeń i akcesoriów kuchennych,

– przygotowania potraw i napojów według receptur,

– ozdabiania potraw,

– wykorzystania różnych technik kulinarnych.

 

Po zakończeniu kursu jego uczestnik nabywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do pracy w zawodzie kucharza.

Wskazówki metodyczne:

Uczestnik bierze udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych.

 

KURS KULINARNY DLA SZEFÓW KUCHNI

Wszystkie przygotowywane potrawy są oparte na współczesnych trendach kulinarnych.

Czas trwania – 50 godzin dydaktycznych.

Cena kursu: 1900 zł.

Podstawowe zagadnienia HACCP, bhp, ppoż., GMP, GHP:
– omówienie zasad bezpieczeństwa w kuchni,
– zasady używania sprzętu oraz jego zastosowanie,
– zastosowanie tradycyjnych i nowoczesnych technik gotowania,
– zastosowanie warzyw i owoców do dekoracji potraw,
– zaopatrzenie produkcyjne,
– prawidłowa gospodarka towarowa,
– sporządzanie receptur w oparciu o food cost,
– tworzenie ofert gastronomicznych przystosowanych do danych lokali,
– inwentaryzacje miesięczne,
– zarządzanie zasobami ludzkimi,
– administracja kuchni,
– przygotowanie dokumentacji kuchni oraz księgi HACCP.

Potrawy restauracyjne i hotelowe:
– potrawy kuchni restauracyjnej z nowoczesną prezentacją.
Rodzaje przygotowywanych potraw:
Menu konferencyjne / grupowe / okolicznościowe
-zasady komponowania potraw pod status przyjęcia
Rodzaje przygotowywanych potraw:
Kuchnia innej narodowości
Przygotowywanie potraw kuchni między innymi takich jak:
– włoskiej,
– francuskiej,
– japońskiej,
– meksykańskie,
– japońskiej,
– rosyjskiej,