Program kursu:
Wstęp – nazwa, geneza, wdrożenie.
System HACCP – zastosowanie definicji i pojęć.
Idea i zasady systemy HACCP.
Składowe systemu HACCP.
Omówienie praktyki higienicznej GHP oraz praktyki produkcyjnej GMP w stosunku do systemu HACCP.
Opracowanie schematu procesu technologicznego oraz weryfikacja, ocena prawidłowości i aktualności opisów produktów.
Identyfikacja zagrożeń z uwzględnieniem zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych oraz czynniki kontroli.
Określenie krytycznych punktów kontroli.
Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego.
Działania korygujące i weryfikacja.
System HACCP – dokumentacja i zapisy.
Procedury i instrukcje.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia MEN.

Dodatkowo płatne 30 zł certyfikaty ukończenia kursu.

Czas trwania kursu: 30 godzin.
CENA SZKOLENIA: 500 zł.