Program kursu:
Wstęp – nazwy , geneza , wdrożenie
System Haccp – zastosowanie definicji i pojęć
Idea i zasady systemy Haccp
Składowe systemu Haccp
Omówienie praktyki higienicznej GHP oraz praktyki produkcyjnej GMP w stosunku do systemu Haccp
Opracowanie schematu procesu technologicznego oraz weryfikacja, ocena prawidłowości i aktualności opisów produktów
Identyfikacja zagrożeń z uwzględnieniem zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych oraz czynniki kontroli
Określenie krytycznych punktów kontroli
Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego
Działania korygujące i weryfikacja
System Haccp – dokumentacja i zapisy
Procedury i instrukcje
Uczestnicy otrzymują zaświadczenia MEN,

dodatkowo płatne 30 zł certyfikaty ukończenia kursu

Czas trwania kursu: 30 godzin
CENA SZKOLENIA: 500 zł