30 godzinny Praktyczny Kurs Kelnerski

CENA: 350 zł

Program szkolenia:

1. Zasady pracy w restauracji
2. Technika pracy w restauracji
3. Obsługa gościa w restauracji
4. Obsługa konsumenta
5. Znajomość oferty restauracji
6. Techniki sprzedażowe