PROGRAM KURSU:

  • CECHY DOBREGO MANAGERA

– Teoria motywacji.
– Piramida potrzeb.
– Zasady negocjacji.
– Zjawisko mobbingu.
– Sposoby komunikacji i przekazywanie informacji zwrotnych.
– Wymagający klient – rozwiązywanie sytuacji trudnych.

  • REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

– Ogłoszenie pracodawcy a CV pracownika.
– Sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych – elementy komunikacji niewerbalnej.
– Formalności związane z zatrudnianiem pracowników.

  • Elementy prawa pracy

– Obowiązki pracownika i pracodawcy.
– Rodzaje umów o pracę.
– Zasady udzielania urlopów.
– Szkolenia i awanse.
– Wynagrodzenie, premie i podwyżki.
– Grafiki a system pracy zmianowej.
– Nagany, rozwiązywanie umów, świadectwa pracy.
– Naruszanie przepisów prawa pracy.
– Odpowiedzi na pytania zadawane przez kursantów.

  • ZARZĄDZANIE RESTAURACJĄ

– Funkcjonalność zakładu gastronomicznego.
– Wyposażenie restauracji.
– Sanepid i jego wymagania.
– Koncesja i sprzedaż alkoholu.
– Zawieranie umów z dostawcami.
– Organizowanie przyjęć bankietowych.
– Elementy promocji i reklamy.

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENEDŻERA

– Rozliczanie restauracji, remanenty, inwentaryzacje.
– Komputerowe systemy sprzedażowe.
– Formy płatności.
– Odpowiedzialność finansowa.
– Odpowiedzi na pytania zadawane przez kursantów.

 

CENA KURSU: 1500 zł

Liczba godzin: 60