Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie technik farbowania włosów.

PROGRAM KURSU:

1. Produkty do koloryzacji, rozjaśniania i dekoloryzacji włosów /3 godz/
2. Analiza włosów /2 godz/
3. Dobór koloru wyjściowego i żądanego /2 godz/
4. Metody i techniki farbowania włosów /3 godz/
5. Farbowanie sekcji (technika panelowa i aury) /7 godz/
6. Balejage dobór na włosach długich (dobór techniki wykonania do efektu żądanego) /8 godz/
7. Korekta koloru /5 godz/
8. Koloryzacja do strzyżenia „cięcie koloru” /10 godz/

9. Dobór fryzury do kształtu głowy i porostu /3 godz/
10. Narzędzia do strzyżenia włosów /1 godz/
11. Aktualne trendy i techniki strzyżenia /4 godz/
12. Strzyżenie włosów z zastosowaniem techniki ślizgu /8 godz/
13. Strzyżenie włosów maszynką /12 godz/
14. Upięcia fryzur zgodnie z aktualną modą /12 godz/

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

CENA KURSU: 1000 zł
LICZBA GODZIN: 80

Po kursie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł

Wykaz literatury:

– Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi – M. Hulsken, H. Kortekamp, B. Wiggelinghoff (tłumaczenie: M. Floryńska, J. Arct

– Stylizacja – elementy projektowania fryzur – G. Luhr (opracowanie merytoryczne w wersji polskiej D. Frąk)

– Przygotowanie do prowadzenia działalności usługowej cz. I – M. Pietraszewski

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).