Program kursu:

1. Wybrane zagadnienia z psychologii

– podstawowe wiadomości z psychologii ogólnej
– wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i wychowawczej
– podstawowe wiadomości z psychologii pracy
– podstawowe wiadomości z psychologii zawodowej

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki i elementy dydaktyki

– podstawowe pojęcia pedagogiczne
– pedagogika pracy
– mistrz i instruktor jako wychowawca
– podst. pojęcia z dydaktyki
– zasady i metody nauczania
– instruktaż, środki dydaktyczne w procesie nauczania

3.Metodyka zajęć praktycznych

– nomenklatura zawodów
– plan nauczania w szkole zawodowej
– rozkład materiału nauczania

4. Praktyka metodyczna.

 

Czas trwania: 25 godzin

Cena: 400 zł

 

Po kursie można samodzielnie prowadzić szkolenia i kursy z zakresu masażu.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN,

**dodatkowo certyfikat Instruktora w cenie 30 zł.

Możliwość otrzymania legitymacji instruktora masażu w pięknej skórzanej oprawie w cenie 100 zł

Certyfikat w dowolnym obcym języku dodatkowo płatny 30 zł

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu: 50 zł