Liczba Godzin: 50 godzin

Cena: 800 zł

Promocja 600 zł dla osób które ukończyły kurs masaż klasyczny w Szkole College Medyczny

Program kursu:

Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów, lekarzy, osób zajmujących się rehabilitacją i posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

1. Wybrane zagadnienia z psychologii 5 godzin
– podst. wiadomości z psychologii ogólnej
– wybr. zagadnienia z psych. rozwojowej i wychowawczej
– podst. wiadomości z psychologii pracy
– podst. wiadomości z psychologii zawodowej
2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki i elem. dydakt. 10 godzin
– podst. pojęcia pedagogiczne
– pedagogika pracy
– mistrz i instruktor jako wychowawca
– podst. pojęcia z dydaktyki
– zasady i metody nauczania
– instruktaż, środki dydakt. w proc. Nauczania
3. Wybrane zagadnienia z prawa pracy 5 godzin

4. Metodyka zajęć praktycznych 5 godzin
– nomenklatura zawodów
– plan nauczania w szkole zawodowej
– rozkład materiału nauczania
5. Praktyka metodyczna. 25 godzin

Po kursie można samodzielnie prowadzić szkolenia i kursy z zakresu masażu.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN,

**dodatkowo certyfikat Instruktora w cenie 30 zł.

Możliwość otrzymania legitymacji instruktora masażu w pięknej skórzanej oprawie w cenie 100 zł

Certyfikat w dowolnym obcym języku dodatkowo płatny 30 zł