Cena 150zł  –  PROMOCJA
Liczba godzin: 10
Program szkolenia:
 

L.P. Przedmiot nauczania Ilość godzin teoretycznych Ilość godzin praktycznych Ilość godzin ogółem
1. ZZSK-Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 3 3
2. Zespół kanału nadgarstka 1 1
3. Zwichnięcia 1 1
4. Skoliozy funkcjonalne 3 3
5. „Sztywny kark”- zapalenie tkanki włóknistej 2 2

Razem

10 10

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu: 100 zł