Wykładowca na kursie opiekuna w żłobku lub w klubie dziecięcym.

Pani Magdalena ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Dydaktykę języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej a także Zarządzanie oświatą z elementami programów unijnych.

Pani Magdalena pełni funkcję dyrektora Niepublicznego Naukowego Przedszkola Integracyjnego Mini College w Skarżysku-Kamiennej. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jak nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel języka angielskiego.

Aktualnie pracuje jako wykładowca na kursie Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.