Uncategorized

Do kogo o skierowane – szkolenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych; rad pedagogicznych;  zespołów ds. promocji i  marketingu; nauczycieli zajmujących się lub pasjonujących się tematyką nowoczesnego marketingu; wychowawców; przedstawicieli placówek i instytucji oświatowych.

 

Program szkolenia:

 

 1. Istota i funkcje marketingu w oświacie.
 2. Treści marketingowe czyli co promować?
 3. Narzędzia skutecznego marketingu.
 4. ​Media społecznościowe i e-marketing.
 5. Public relations i kreowanie wizerunku placówki oświatowej.
 6. Budowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
 7. Wspomaganie procesu naboru uczniów działaniami promocyjnymi.​
 8. Opracowanie strategii promocji szkoły (treści, narzędzia, kanały komunikacji).

 

Efekty uczenia się:

Uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie:

– funkcji marketingu w oświacie

– narzędzi skutecznego marketingu

Uczestnik zdobędzie umiejętności w zakresie:

– obsługi internetowych portali społecznościowych

– budowania współpracy ze środowiskiem lokalnym

– kreowania wizerunku placówki oświatowej

Uczestnik zdobędzie kompetencje w zakresie:

– samodzielnego tworzenia i realizowania planu marketingowego

– odpowiedniego doboru działań promocyjnych do zamierzonych celów (zwiększenia naboru w placówkach)

 

Ilości godzin – 8h

 Cena szkolenia – 1200 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł