Adresaci kursu:

Kurs skierowany jest do osób, które pracują lub chcą podjąć pracę zawodową w placówkach medycznych, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich, szpitalach, sanatoriach oraz tych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Grupa docelowa obejmuje fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, techników masażu, lekarzy.

 

Cel kształcenia:

Przygotowanie do praktycznej pracy z pacjentem z wykorzystaniem technik specyficznych dla masażu tkanek głębokich.

 

Program kursu:

 • Cele masażu tkanek głębokich.
 • Anatomia palpacyjna wszystkich omawianych na szkoleniu części ciała.
 • Przyczyny wzmożonego napięcia mięśni i powięzi.
 • Diagnostyka wszystkich omawianych na szkoleniu części ciała.
 • Programowanie sesji terapeutycznej i procesu terapeutycznego.
 • Techniki oraz narzędzia dostępne i stosowane w MTG.
 • Praca terapeutyczna w wielu pozycjach ułożeniowych z zastosowaniem pracy masażu głębokiego, technik powięziowych, aktywnego rozluźniania.
 • Metodyka wykonywania i strategie postępowania w najczęściej spotykanych dolegliwościach.
 • Pozycje ułożenia pacjenta, ergonomia pracy masażysty.

 

Liczba godzin: 20 h

Cena kursu: 600 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Certyfikat podmiotu leczniczego College Medical Clinic jest dowodem dla umiejętności nabytych przez kursanta oraz poświadczeniem najlepszych standardów i wysokiej jakości stosowanych przez niego usług w zakresie objętym kursem.

Nie czekaj – potwierdź swoje kwalifikacje certyfikatem!

 

Koszt certyfikatu: 100 zł