Wykładowca na kursach z zakresu Integracji Sensorycznej.

Terapeuta SI. Nauczyciel dyplomowany z 25 letnim. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Kielcach na kierunku Pedagogika specjalna, studia podyplomowe na kierunkach Neurorehabilitacja, Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie, Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła również szereg kursów i szkoleń min. uzyskując certyfikat terapeuty SI I i II stopnia, kurs Diagnoza, obraz kliniczny, modele leczenia ADHD, problemy z zachowaniem, Zespół Apergera, Alternatywne
i wspomagające metody porozumiewania się, Terapia ręki I i II stopnia, Model wczesnej interwencji INSITE.