Uncategorized

Zakres programowy szkolenia podstawowego, w części teoretycznej i praktycznej instalacji fotowoltaicznych (PV), urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV.

 

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (nowelizowane w terminach późniejszych) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. (nowelizowane w terminach późniejszych) w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

Cel szkolenia:

Nadanie kursantom uprawnień elektrycznych z zakresu montażu  i eksploatacji, pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych do 1 kV.

Wydanie kursantom przez Konsorcjum Naukowo – Edukacyjne SA, potwierdzone podpisem prowadzącego, zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych (PV).

 

 

Program szkolenia:

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa, przy urządzeniach elektrycznych do 1 kV.
 2. Podstawy elektrotechniki
 3. Urządzenia i instalacje elektryczne, zajęcia teoretyczne i praktyczne
 4. Systemy fotowoltaiczne (PV), zajęcia teoretyczne i praktyczne
 5. Zagadnienia przygotowujące do egzaminu w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV.

Prowadzący zajęcia:  prof. dr inż. Ryszard Tytko

 

 

Czas realizacji – 24 h (piątek – niedziela) zajęcia teoretyczne i praktyczne

 

Cena szkolenia 1500 zł (w tym podręcznik i zbiór zadań)

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł