Uncategorized

Cel kształcenia:

Główną misją przyświecającą warsztatom jest wzmocnienie kompetencji w zakresie pozafinansowego motywowania pracowników poprzez efektywne wykorzystanie dostępnych narzędzi w organizacji.

 

Adresaci kursu:

Menadżerowie średniego i niższego szczebla.

 

Program kursu:

 1. Motywacja – definicje oraz założenia.
 2. Teorie motywacji.
 3. Instrumenty motywowania pracowników.
 4. Motywowanie zespołów.
 5. Budowanie zaangażowania pracowników.
 6. Rola menedżera w motywowaniu.

 

Liczba godzin: 16h

Koszt kursu: 1500 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł