Uncategorized

Cel szkolenia to poznanie konkretnych metod motywowania do nauki oraz do zmiany trudnych zachowań, pogłębienie wiedzy na temat roli wzmocnień w motywowaniu i negatywnych konsekwencji w demotywowaniu do określonych zachowań, poznanie przykładów konkretnych systemów motywacyjnych oraz rozwiązań wspierających motywację uczniów do nauki i pozytywnych zachowań


Szkolenie skierowane jest do:
nauczycieli, wychowawców, pedagogów, opiekunek dziecięcych, studentów kierunków pedagogicznych.

 

Program szkolenia

 1. Rola motywacji i sposoby jej wzbudzania.
 2. Rodzaje i metody motywacji.
 3. Efektywna komunikacja.
 4. Rola nauczyciela/pedagoga w procesie motywacji uczniów.
 5. Rola nagród i kar w procesie motywacji.
 6. Motywacja w pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem trudnym.
 7. Aktywizujące metody nauczania.
 8. Rola oceniania w motywowaniu.

 

Ilość godzin – 8 h

Cena szkolenia – 650 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł