Uncategorized

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z narzędziami i metodami rozwiązywania problemów. W trakcie szkolenia nabędą oni umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych. Nabędą wiedzę kreatywnych i standardowych narzędzi rozwiązywania problemów. Poznają mechanizm metod całościowego rozwiązywania problemów.

 

Dla kogo szkolenie: dyrektorów, kierowników, mistrzów, specjalistów, pracowników i operatorów produkcji, kontroli jakości/ działów jakości.

 

Program szkolenia:

  1. Kreatywne narzędzia do rozwiązywania problemów
  2. Standardowe narzędzia do rozwiązywania problemów
  3. Metody rozwiązywania problemów
  4. Zespołowe rozwiązywanie problemów

 

Czas trwania: 16h

Cena szkolenia: 1500 zł

 

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • wyposażone sale,
  • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł