Uncategorized

Cel: Uczestnicy po szkoleniu będą znać zasady organizowania zdalnego nauczania w przedszkolu.

Dla kogo przeznaczone: dla dyrektorów i nauczycieli w przedszkolach.

 

Program szkolenia:

 1. Obowiązki dyrektora i nauczycieli w świetlne aktualnych przepisów prawa oświatowego przy nauczaniu zdalnym.
 2. Wpływ czynników na sposób i efektywność zdalnego nauczania w przedszkolu:
 3. Sposoby monitorowania osiągnięć dzieci w okresie zdalnego nauczania.
 4. Komunikacja i jej wpływ na realizację zdalnego nauczania:
 5. Dokumentacja i jej prowadzenie w przebiegu zdalnego nauczania przez nauczycieli i dyrektora.

 

Ilość godzin – 8h

 Koszt szkolenia: 350 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł