Cel kształcenia:

Przedstawienie alternatywnej metody nauki czytania – którą wykorzystuje się u dzieci niepotrafiących opanować umiejętności czytania metodami tradycyjnymi (analityczno-syntetycznym) oraz u dzieci z zaburzeniami rozwoju.

 

Adresaci kursu:

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

 

Program szkolenia:

 1. Na czym polega metoda nauki czytania sylabami?
 • Całościowa terapia funkcji poznawczych
 • Podstawy naukowe
 • Znajomość norm rozwojowych dziecka, tzw. kamieni milowych
 • Różnice między nauki czytania sylabami a innymi metodami
 • Mity na temat metody
 1. Od czego zacząć?
 • Jak pracować z dzieckiem w jego pierwszych latach życia?
 • Jakie są czynniki szkodliwe – cywilizacyjne, stymulacja prawopółkulowa
 1. Stymulacja tzw. funkcji lewopółkulowych
 • Dlaczego są takie ważne?
 • W jaki sposób ćwiczymy?
 • Dla kogo są skierowane?
 1. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania
 • Podstawy teoretyczne
 • Warsztat praktyczny

 

Liczba godzin: 6h

Koszt: 229 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł