Kursy I Szkolenia

Program:

Przypomnienie zasad obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

 • Opodatkowanie według skali

 • Opodatkowanie liniowe

 • Opodatkowanie ryczałtowe od przychodów

 • Inne – wspólnik jednoosobowej sp. z o.o., wspólnik spółki komandytowej, twórca i artysta, osoba współpracująca,

 • Kilka pozarolniczych działalności z takimi samymi lub różnymi formami opodatkowania,

Sposób ustalania dochodu do celów składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opodatkowanych według zasad ogólnych z uwzględnieniem zmian od 14 kwietnia 2022 r.

 • Od kiedy i jak uwzględniać różnice ze spisu z natury i różnice remanentowe

 • Sprzedaż składnika majątkowe przed 14 kwietniem 2022 r. od którego naliczono składkę zdrowotną – czy można, a jeśli tak to w jaki sposób to skorygować,

 • Strata z działalności – ma czy nie ma wpływu na podstawę składki zdrowotnej,

 • Strata w jednej z działalności – jak to wpływa na dochód drugiej działalności stanowiący podstawę wymiaru składki zdrowotnej,

Nowelizacja przepisów od 1 lipca 2022 r.

 • Sposób zmniejszenia obciążenia podatkowego częścią składki zdrowotnej dla opodatkowanych kartą podatkową,

 • Możliwość uwzględniania w kosztach części składki dla opodatkowanych liniowo i według ryczałtu od przychodów oraz możliwość zmiany formy opodatkowania, co przekłada się również na zmianę składki zdrowotnej za okres wsteczny.

Czas trwania: 3h

Cena: 1300 zł

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.

 

Prowadzący Dariusz Suchorowski: Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra polityki społecznej. Ponadto ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim podyplomowe studia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Pracę rozpoczynał jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierował Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Od 2005 r. do 2020 r. pełnił w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracował z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat był również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli.

Posiada szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną, nabytą w czasie pracy w ZUS, dotyczącą:

– podlegania ubezpieczeniom,

– ustalania podstaw wymiaru składek i wysokości składek,

– ulg w opłacaniu składek tj. odroczeń terminów i rozkładania spłaty na raty,

– przymusowego dochodzenie należności w postaci egzekucji administracyjnej i sądowej,

– ustalanie ustawodawstwa właściwego,

– świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

Posiadaną wiedzę przekazywał jako przedstawiciel ZUS na konferencjach, kursach, spotkaniach organizowanych przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych przekazywał również słuchaczom studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz na kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Od wielu lat jestem wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.