DLACZEGO INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ANDRAGO CENTRUM?
  • NOWOCZESNE I PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH PROGRAMY NAUCZANIA,
  • PODMIOTOWE TRAKTOWANIE NASZYCH SŁUCHACZY,
  • DOGODNE TERMINY ZAJĘĆ,
  • LOKALIZACJA W CENTRUM KIELC,
  • DOSKONAŁE WYPOSAŻENIE SAL WYKŁADOWYCH,
  • PORÓWNYWALNIE DO INNYCH NISKIE CZESNE ROZŁOŻONE NA BEZODSETKOWE RATY,
  • PRZYJACIELSKA ATMOSFERA I PARTNERSTWO,
  • BEZPŁATNE PORADY MERYTORYCZNO-PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA OŚWIATOWEGO,
  • ULGI FINANSOWE ZA KONTYNUACJĘ KOLEJNEJ EDYCJI PEDAGOGICZNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH,
  • DOPŁATA DO CZESNEGO DLA BEZROBOTNYCH (Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY).
STUDIA PODYPLOMOWE W KIELCACH
Studia podyplomowe w Kielcach organizowane przez Instytut Studiów podyplomowych „Andrago Centrum” we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu. Instytut kształci słuchaczy w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania wybranego przedmiotu lub prowadzenia zajęć. Studia pedagogiczne zapewniają właściwe przygotowanie absolwentów pod kątem metodyczno-dydaktycznym i pragmatycznym do realizacji programu nauczania (lub prowadzenia zajęć) we wszystkich typach szkół publicznych i niepublicznych. Podyplomowe studia pedagogiczne w Kielcach przeznaczone są dla nauczycieli, a dla osób pragnących uzyskać uprawnienia pedagogiczne przygotowany jest odrębny kierunek studiów.

Kierunki Studiów >

niepelnosprawniLOGO64