Konsorcjum Naukowo Edukacyjne to marka, która dynamicznie weszła na rynek edukacyjny w 2011 roku, skupiająca szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Nasze szkoły posiadają wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, są  objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Spełniamy oczekiwania klientów w szerokim zakresie usług edukacyjnych z licznymi sukcesami dzięki profesjonalnej kadrze, gwarantującej wysoki poziom kształcenia, nowoczesnej bazie dydaktycznej i przyjaznej atmosferze. Skupiamy wokół siebie wysokiej klasy specjalistów tworzących znakomicie współpracujący zespół, którego celem jest propagowanie oświaty i kształcenia ustawicznego.

Naszym celem jest dostarczenie klientom pełnej satysfakcji ze świadczonych usług oraz systematyczny rozwój i stałe podnoszenie jakości prowadzonego kształcenia.Jak również podwyższanie kompetencji zawodowych osób dorosłych, a także kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie szkolnym. Placówka Kształcenia Ustawicznego Konsorcjum Naukowo Edukacyjne jest ważnym ogniwem systemu krajowej edukacji wpływającym na rozwój zasobów ludzkich w regionie, nie tylko poprzez prowadzone studia i organizowane kursy, ale również dzięki projektom edukacyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Nasza Instytucja posiada najszerszą w Polsce ofertę edukacyjną, na którą składają się studia podyplomowe, kursy i seminaria oraz szkoły dla młodzieży i dorosłych. Umożliwia też uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz specjalistycznych uprawnień, które dają szansę uzyskania wymiernych korzyści z nabytej wiedzy i umiejętności nie tylko na krajowym, ale również międzynarodowym rynku pracy.

Priorytetem dla Naszej Placówki w Kielcach jest wysoki poziom usług edukacyjnych i bezwzględna dbałość o Klienta. Najwyższe standardy w zakresie kształcenia na studiach i kursach potwierdzone zostały powołaniem 02.02.2017 r. Europejskiego Centrum Akredytacji oraz licznych nagród i wyróżnień.

Posiadamy  zaplecze lokalowe i bazę dydaktyczno-szkoleniową w centrum Kielc przy ul. Wesołej 19 i ul. Sienkiewicza 19, (sale dydaktyczne, konferencyjne sprzęt multimedialny,  pracownię komputerową, kosmetyczną, fryzjerską, masażu, sale rehabilitacyjne do integracji sensorycznej, itp.) Gwarantujemy elastyczne podejście do klienta, profesjonalną obsługę oraz rzetelność i zaangażowanie w świadczenie oferowanych usług. Organizujemy szkolenia na różnych poziomach, o różnej tematyce, pozwalające na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, a oferta edukacyjna jest cały czas poszerzana. Oprócz szkoleń i kursów oferujemy kształcenie na studiach podyplomowych realizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

W dniu 7 grudnia 2014 r. Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty uzyskała akredytację dla części prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Nadanie akredytacji placówce jest uznaniem wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz kwalifikacji i kompetencji pracowników w zakresie prowadzonych działań.  Akredytacja potwierdza, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. link do akredytacji: https://college-med.pl/wp-content/uploads/2015/03/AKREDYTACJA.pdf

W styczniu 2015 r. w  Centrum Doskonalenia Nauczycieli College Medyczny odbyła się ewaluacja zewnętrzna problemowa przeprowadzona przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Kielcach. Miło nam poinformować, że wyniki ewaluacji potwierdziły wysoki poziom spełniania wymagań przez naszą placówkę. Pełny raport z ewaluacji znajduje się na stronie SEO: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000060813151.pdf

Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny jest jednostką szkolącą wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Organizujemy bezpłatne kursy dla osób bezrobotnych, dając możliwość  zdobycia nowych umiejętności i poprawienia swojej sytuacji.

Naszą misją jest również tworzenie bezpiecznych i przytulnych miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym, rozwój ich potencjału własnego, zainteresowań, uzdolnień poprzez zabawę i zajęcia dodatkowe, a wszystko to na najwyższym poziomie z gwarancją jakości wychowania i edukacji. Tworzymy sieć przedszkoli o profilu naukowym pod nazwą Niepubliczne Naukowe  Przedszkole  Integracyjne Mini College, które są otwarte na dzieci niepełnosprawne. Modelowe przedszkola powstają na terenie województwa świętokrzyskiego oraz na zasadzie umowy franczyzowej w całej Polsce.

Konsorcjum Naukowo-Edukacyjnego – tworzą  go głównie Placówki Oświatowe, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółki, które działają w obszarze nauki, kultury, sportu i zdrowia. link do strony konsorcjum: http://konsorcjum.college-med.pl/

Jest to pionierskie przedsięwzięcie w skali Polski. Pokazuje efektywną drogę konsolidacji niepublicznego szkolnictwa. Zasadniczym celem Konsorcjum jest wspólna praca nad jakością procesu kształcenia oraz prowadzenie wspólnych badań na rzecz nauki i na rzecz środowiska gospodarczego. Wymiernym efektem powyższego jest bogata i dostosowana do wymogów rynku oferta dydaktyczna, obejmująca ponad 100 kierunków studiów podyplomowych oraz ponad 1000 kierunków kursów i szkoleń.

Celem istnienia Konsorcjum Edukacyjnego jest rozwój nie tylko uczelni partnerskich, ale całego szkolnictwa wyższego. Kolejnym celem jest rozwój edukacji przedszkolnej poprzez realizację jedynego w Polsce programu Naukowe Przedszkole.

szczegóły na stronie: www.minicollege.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Konsorcjum Naukowo Edukacyjnego oraz skorzystania z oferowanych przez nas usług. Serdecznie zapraszamy!