REGULAMIN  PRZYZNAWANIA  PROMOCYJNYCH ZESTAWÓW MARKI HERBALIFE 

 1. Herbalife PromocjaPromocja obowiązuje od dnia 01.03.2015 r. do odwołania.
 2. Przez zestawy marki Herbalife, o których mowa w niniejszym regulaminie, rozumie się odżywki proteinowe, proteinowe batoniki, suplementy diety oraz produkty pielęgnacyjne, których przyznawanie obywa się zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi
  w ramach danej promocji.
 3. Zestawy gratisowe przyznawane są nieodpłatnie kursantom realizującym naukę na kursach w College Medycznym (po zapłaceniu należnej kwoty za kursy, warunkującej przyznanie zestawów marki Herbalife).
 4. O przyznanie zestawów gratisowych Herbalife mogą ubiegać się wszyscy kursanci, którzy:
 • dokonują zakupu kursów w kwocie uprawniającej do otrzymania danego gratisu,
 • dokonują zakupu kursów w okresie jednego roku (licząc od dnia uiszczenia opłaty za pierwszy kurs do dnia uiszczenia opłaty za ostatni kurs).
 1. Kursanci, którzy zakupią kursy w College Medycznym otrzymają zestawy promocyjne Herbalife o zróżnicowanej wartości:
 • przy opłacie za kursy wynoszącej od 2000 zł do 3000 zł wartość rynkowa zestawu wyniesie 300 zł,
 • przy opłacie za kursy wynoszącej 3000 zł i więcej, wartość zestawu wyniesie 600 zł
 1. Do wartości zakupionych kursów wliczane są zarówno standardowe ceny kursów jak i ceny pomniejszone o promocje i rabaty.
 2. O przyznanie zestawów gratisowych mogą ubiegać się tylko kursanci indywidulani , którzy dokonali w College Medycznym zakupu spełniającego warunki określone w zasadach danej promocji.
 3. Zestawy gratisowe przysługujące kursantom muszą zostać odebrane osobiście w siedzibie placówki College Medyczny mieszczącej się w Kielcach przy ul. Wesołej 19/3.
 4. W momencie otrzymania zestawu promocyjnego Herbalife, kursant zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór, składając podpis w odpowiednim dokumencie.