Uncategorized

Czas trwania kursu: 8h

Cena: 500 zł

 

Dla kogo szkolenie: Adresatami szkolenia są zarówno osoby fizyczne, jaki i pracownicy administracji publicznej. Szczególnie skierowane jest do pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach pracy, np. w MOPS –ach/GOPS –ach, jak i innych jednostkach zajmujących się udzielaniem pomocy – porad osobom potrzebującym.

 

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom szkolenia pojęcia obowiązku alimentacyjnego oraz funduszu alimentacyjnego.

 

Program szkolenia:

  1. Obowiązek alimentacyjny
  2. Podmioty stosunku alimentacyjnego
  3. Sądowe dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za granicą na podstawie Konwencji Nowojorskiej z dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z dnia 25 marca 1961 r.)
  4. Fundusz alimentacyjny.

 

Efekty uczenia się:

Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu obowiązku alimentacyjnego oraz funduszu alimentacyjnego.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.