Uncategorized

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i wzbogacenie wiedzy na temat prowadzenia i zarządzania przedszkolem.

 

Do kogo skierowane szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do początkujących dyrektorów publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz dla dyrektorów chcących wzbogacić swoje kompetencje.

 

Program szkolenia:

 1. Obowiązki dyrektora przedszkola – w oparciu o akty prawa.
 2. Podstawowe przepisy prawa w zakresie funkcjonowania przedszkola.
 3. Działania i dokumentacja przedszkola publicznego i niepublicznego.
 4. Budowa statutu przedszkola w oparciu o ustawę Prawo oświatowe.
 5. Decyzje kierownicze i administracyjne dyrektora przedszkola.
 6. Zarządzenia dyrektora.
 7. Rada pedagogiczna w przedszkolu.
 8. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych przedszkola
 9. Obowiązki dyrektora w awansie zawodowym
 10. Obowiązki dyrektora w ocenie pracy nauczyciela
 11. Obowiązki dyrektora w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 12. Inne obowiązki dyrektora

 

Cena kursu: 600zł

Liczba godzin – 8h

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł