Uncategorized

CZAS TRWANIA KURSU: 20h

Cena: 800 zł

 

Dla kogo szkolenie: do fotografów, ilustratorów, projektantów oraz innych osób chcących jednak poznać możliwości programu do obróbki obrazu Adobe Photoshop. Od uczestników szkolenia z Photoshop na poziomie podstawowym wymagana jest podstawowa znajomość obsługi systemu Windows.

 

Cel kształcenia: nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu obsługi programu Adobe Photoshop.

 

PROGRAM KURSU:

  1. Okno programu.
  2. Narzędzia do malowania.
  3. Zaznaczanie obrazu oraz jego elementów.
  4. Wypełnienie konturu zaznaczenia.
  5. Kopiowanie i wklejanie obrazów i jego fragmentów.
  6. Zmiany w obrazie.
  7. Warstwy – podstawowe zagadnienia.
  8. Rysowanie.
  9. Wypełnianie kształtu.
  10. Tekst i korekcja tonalna.

 

Efekty kształcenia: uczestnicy znają różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową, znają różne modele barw oraz sposoby i formaty zapisu zdjęć. Potrafią posługiwać się programem Adobe Photoshop w sposób narzędziowy. Poznają zasady wykonywania kompozycji graficznych przy użyciu podstawowych narzędzi omawianego programu, potrafią samodzielnie posługiwać się programem Adobe Photoshop.

 

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.