Uncategorized

Czas trwania kursu: 8h

Cena: 450 zł

 

Dla kogo szkolenie: szkolenie skierowane jest do pracowników administracji zatrudnionych w szkołach oraz placówkach oświatowych oraz innych osób zajmujących się danymi osobowymi w placówkach oświatowych.

 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu prawnej regulacji problematyki ochrony danych osobowych. W czasie szkolenia zostaną przedstawione przykłady z zakresu pracy placówek oświatowych.

Program szkolenia:

 1. Prawne podstawy prawa ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 2010 r. (założenia, cele i konsekwencje).
  2. Wyjaśnienie pojęć używanych w ustawie.
  3. Zakres przedmiotowy ustawy.
  4. Cele ochrony danych osobowych.
  5. Zakres podmiotowy ustawy.
  6. Zasady przetwarzania danych osobowych w Polsce i w Europie.
  8. Obowiązki administratora danych osobowych.
  9. Udostępnianie danych osobowych.
  10. Rejestracja zbiorów danych osobowych.
  11. Ograny ochrony danych osobowych.
  12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.