Uncategorized

Czas trwania kursu: 8h

Cena: 450 zł

 

Dla kogo szkolenie: szkolenie skierowane jest kierowników, dyrektorów, zarządów firm i przedsiębiorstw.

 

Celem szkolenia jest poznają możliwości publicznoprawnej ochrony informacji o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju firmy. Zdobędą wiedzę o ustawowej ochronie tajemnic biznesowych, jej zasadach, wymaganiach wobec firmy i pracowników oraz zasad tworzenia poprawnego i skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie.

 

Program szkolenia (do uzgodnienia)

 1. Informacje prawnie chronione w polskim systemie prawnym.
 2. Krótki rys historyczny ustawowej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w Polsce.
 3. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako źródło prawnej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
 4. Pojęcie ”tajemnicy przedsiębiorstwa”.
 5. Zakres przedmiotowy tajemnicy przedsiębiorstwa.
 6. Wymogi niezbędne prawnej skuteczności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
 7. Organy administracji publicznej, a obowiązek przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa.
 8. Tajemnica przedsiębiorstwa, a pozostałe informacje prawnie chronione.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.