Uncategorized

Czas trwania kursu: 120h

Cena: 1500 zł

 

Dla kogo: dla pracowników firm budowlanych, montażowych i osób pracujących w firmach budowlanych lub posiadających firmy budowlane.

 

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych oraz teoretycznych do bezpiecznej pracy w zakresie dociepleń budynków.

 

Program kursu:

  1. Ogólne wiadomości z zakresu budownictwa
  2. Technologia dociepleń budynków
  3. Przepisy BHP i ppoż.
  4. Zajęcia praktyczne

 

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia – brak przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokościach.

 

Efekty kształcenia: uczestnik zna sposoby i metody ocieplania budynków.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),
  • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,
  • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.