Nabycie umiejętności w zakresie wykonywanych obowiązków, organizacji pracy, obsługi klientów oraz pracowników firmy. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać sekretariatem oraz godnie reprezentować firmę. Nabędą umiejętności w zakresie komunikacji, hierarchizacji zadań oraz selekcjonowania informacji. Otrzymają pakiet narzędzi niezbędnych do wykorzystania własnego potencjału w zakresie realizowanych zadań. Nabędą również umiejętności w zakresie właściwego postępowania z obiegiem dokumentów.

 • zasady organizacji profesjonalnego dziekanatu,
 • nowoczesna komunikacja biurowa,
 • kształtowanie osobistego wizerunku,
 • pierwszy kontakt – przyjmowanie interesantów,
 • profesjonalne odbieranie rozmów telefonicznych.
 • planowanie i organizacja czasu pracy w dziekanacie.
 • ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych,
 • marketing oraz budowanie pozytywnego wizerunku placówki edukacyjnej,
 • kompletowanie i prowadzenie teczki dokumentów kandydata/ studenta,
 • dokumentacja dotycząca przebiegu studiów, w tym także w formie elektronicznej oraz inne dokumenty dotyczące przebiegu studiów z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, w tym w zakresie wydawania zaświadczeń,
 • dokumentacja związana z ukończeniem studiów: protokół egzaminu dyplomowego; dyplomy ukończenia studiów (ministerialne i uczelniane wzory dyplomów); nowy wzór suplementu do dyplomu; zasady sporządzania i wydawania dyplomów i suplementów do dyplomów, ich odpisów, w tym także w językach obcych,
 • dokumentacja zbiorowa: album studenta, rejestr wydanych legitymacji i indeksów, protokoły zaliczenia przedmiotów, księga dyplomów,
 • czynności administracyjne pracowników dziekanatu związane z dokumentacją przebiegu studiów,
 • sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów oraz zasady wydawania dokumentów stwierdzających ukończenie studiów w przypadku likwidacji uczelni,
 • obsługa interesantów w kontekście bezpośrednim i telefonicznym. Rozmowa z trudnym interesantem. Zasady komunikacji pisemnej. Kultura zawodu. Przepływ informacji, komunikacja,
 • psychologia pracy, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych.

Liczba godz. – 16h

Koszt – 900 zł

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

wykształcenie min. Średnie.

 

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.