Cel szkolenia

Nabycie umiejętności w zakresie wykonywanych obowiązków, organizacji pracy, obsługi klientów oraz pracowników firmy. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zarządzać sekretariatem oraz godnie reprezentować firmę. Nabędą umiejętności w zakresie komunikacji, hierarchizacji zadań oraz selekcjonowania informacji. Otrzymają pakiet narzędzi niezbędnych do wykorzystania własnego potencjału w zakresie realizowanych zadań. Nabędą również umiejętności w zakresie właściwego postępowania z obiegiem dokumentów.

Dla kogo

Dla osób planujących w zawodzie sekretarki, asystentki/asystenci, pracownicy biur i recepcji.

Plan szkolenia:

 • zasady organizacji profesjonalnego sekretariatu,
 • nowoczesna komunikacja biurowa,
 • kształtowanie osobistego wizerunku,
 • pierwszy kontakt – przyjmowanie interesantów,
 • profesjonalne odbieranie rozmów telefonicznych.
 • planowanie i organizacja czasu pracy w sekretariacie.
 • organizacja spotkań.
 • kalendarz szefa – planowanie i przygotowywanie terminów i podróży.
 • ochrona informacji niejawnych oraz danych osobowych,
 • marketing oraz budowanie pozytywnego wizerunku placówki edukacyjnej,
 • obsługa interesantów w kontekście bezpośrednim i telefonicznym. Rozmowa z trudnym interesantem. Zasady komunikacji pisemnej. Kultura zawodu. Przepływ informacji, komunikacja,
 • psychologia pracy, zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu: wykształcenie min. Średnie.

Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Liczba godz. – 16h.

Koszt – 800 zł.