Kursy I Szkolenia

CELE:

Nabycie umiejętności samodzielnego wykonania zabiegów za pomocą ultradźwięków.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Po ukończonym szkoleniu kursant będzie potrafił samodzielnie wykonywać peeling kawitacyjny.

 

ADRESACI:

 • kosmetyczki lub absolwenci kursu kosmetycznego;
 • osoby posiadające doświadczenie zawodowe w pracy, jako kosmetyczka.

 

PROGRAM:

I Część teoretyczna

 1. Określenie celu zabiegu i wymagań klienta
 2. Wywiad karta klienta
 3. Wskazania i przeciwwskazania
 4. Zasady dezynfekcji w gabinetach kosmetycznych
 5. Przygotowanie do zabiegu

II Cześć praktyczna

 1. Ćwiczenia na modelkach
 2. Zalecenia pozabiegowe

 

CZAS TRWANIA: 3h

CENA: 450zł

 

 ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł