Uncategorized

Czas trwania kursu: 8h

 

Cena: 600 zł

 

Dla kogo: dla opiekunów/rodzin osób starszych bądź niepełnosprawnych, pielęgniarek, fizjoterapeutów, pracowników medycznych, pracowników socjalnych, kuratorów społecznych i zawodowych, pracowników MOPS-u, wychowawców oraz dla studentów i osób planujących pracę z drugim człowiekiem.

 

Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy, umiejętności i kompetencji
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uwaga skierowana jest głównie na sytuacje, które mogą wydarzyć się podczas opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi.

 

PROGRAM KURSU:

Część I
1. Ocena stanu poszkodowanego, sprawdzenie oddechu
2. Pozycja boczna bezpieczna
3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
4. Działania ratownicze w przypadku zakrztuszenia, zadławienia, epilepsji

Część II

1. Działania ratownicze w przypadku zawału, udaru
2. Opatrywanie krwotoków
3. Usztywnianie złamanych lub zwichniętych kończyn
4. Szacowanie obrażeń

 

Efekty kształcenia: Po szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie:
– postępowania w przypadku zawału, udaru
– oceny stanu poszkodowanego

 

Uczestnicy po szkoleniu uzyskają umiejętności z zakresu:
– przeprowadzenia resyscytacji krążeniowo-oddechowej
– układania poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej
– opatrywania krwotoków
– szacowania obrażeń

Uczestnicy po szkoleniu uzyskają kompetencje z zakresu:
– udzielania pierwszej pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym

 

Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe,

– wyposażone sale,

– kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu.