Kursy I Szkolenia

CELE

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podstawowych sposobów udzielania pierwszej pomocy zwierzętom domowym.

W szczególności:

– zapoznanie uczestników z możliwymi zagrożeniami życia zwierząt towarzyszących i opanowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
– przekazanie solidnej, usystematyzowanej wiedzy popartej ćwiczeniami praktycznymi (teoria i praktyka)

ADRESACI

Kurs ten skierowany jest do:

hodowców psów i kotów,

-wolontariuszy,

-techników weterynarii,

-pracowników schronisk i fundacji prozwierzęcych,

-personelu hoteli przeznaczonych dla zwierząt,

-trenerów zwierząt,

-myśliwych/leśniczych,

-studentów zootechniki/weterynarii,

-personelu średniego lecznic weterynaryjnych,

-hodowców – amatorów,

-wszystkich, którzy chcą posiąść wiedzę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy zwierzętom,

-posiadaczy/właścicieli/opiekunów zwierząt domowych, chcących nabyć wystarczających kompetencji w razie sytuacji zagrożenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Po zakończeniu kursu uczestnicy posiadają praktyczne umiejętności zastosowania technik resuscytacyjnych, pozwalających na przeprowadzenie określonych manipulacji na zwierzęciu, a także wiedzę dotyczącą postępowania w przypadkach nagłych. Kurs obejmuje merytoryczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy zwierzętom w różnych sytuacjach zagrożenia. Kursant otrzyma wystarczająca wiedzę teoretyczną z zakresu anatomii, fizjologii i etologii zwierząt towarzyszących.

PROGRAM:

 1. Sposób wykonywania skróconego badania wstępnego.
 2. Sytuacje nagłe – sposób postępowania w czasie zagrożenia życia i zdrowia.
 3. Bezpieczeństwo własne i zwierzęcia – sposoby poskramiania i zasady transportu rannych zwierząt.
 4. Podstawowe badanie zwierząt (pomiar temperatury, tętna i liczby oddechów, ocena błon śluzowych).
 5. Możliwości zastosowania leków z apteczki domowej. Leki o działaniu toksycznym dla zwierząt.
 6. Schemat resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 7. Postępowanie w przypadku udaru cieplnego i hipotermii.
 8. Pierwsza pomoc w razie odmrożeń i oparzeń.
 9. Schemat udzielenia pierwszej pomocy zwierzęciu porażonemu przez prąd.
 10. Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych.
 11. Postępowanie w zatruciach.
 12. Postępowanie w przypadku urazów i złamań. Metody unieruchamiana, zasady zakładania opatrunków.
 13. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie krwotoku.
 14. Zasady udzielania pomocy w razie reakcji anafilaktycznej, np. w wyniku ukąszenia przez żmiję, pszczołę.
 15. Pomoc porodowa. Pierwsza pomoc udzielana noworodkom.
 16. Zajęcia praktyczne

CENA: 590zł

ILOŚĆ GODZIN: 16h

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł