Kursy I Szkolenia

CELE:

Kurs ma na celu naukę podstawowych zagadnień z zakresu psychologii klinicznej. Jego założeniem jest przystępne wprowadzenie w etiologię, diagnostykę i sposoby radzenia sobie z zaburzeniami psychicznymi. Podczas zajęć zostaną przybliżone kwestie związane z diagnostyką, profilaktyką zaburzeń psychicznych. Dodatkowo przedstawione zostaną umiejętności związane z dogłębną analizą przyszłego pacjenta.

ADRESACI:

– psycholodzy

-psychiatrzy, którzy chcieliby rozwinąć znacznie swoje dotychczasowe umiejętności i wiedzę

– osoby zainteresowane, pełnoletnie rozwijające się w tej dziedzinie

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej psychologii klinicznej. Uczestnik pozna najczęstsze zaburzenia zachowania, oraz osobowości. Tematyka szkolenia uzupełniona jest również o wybrane metody terapii wspomagającej przydatnej w procesie terapeutycznym dzieci i młodzieży.

PROGRAM:

 1. PODSTAWY PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I ZDROWIA (15 GODZ.)
 • Zaburzenia zachowania, przeżywania, funkcjonowania somatycznego
 • Wybrane zaburzenia rozwojowe
 • Zaburzenia osobowości (np. Choroba Afektywna- Dwubiegunowa)
 • Depresja, zaburzenia na tle nerwicowym (lękowym)
 • Zaburzenia odżywiania (np. bulimia, anoreksja)
 • Uzależnienie od alkoholu (nałogi)
 • Ogólne metody terapii
 • Umiejętność nawiązywania kontaktu, rozwijanie komunikacji i współpracy
 • Techniki właściwej pracy z pacjentem
 1. WYBRANE METODY TERAPII WSPOMAGAJĄCEJ (10 GODZ.)
 • Integracja sensoryczna
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Metoda Weroniki Sherborn
 • Terapia pedagogiczna
 1. a) Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 2. b) Metoda ,,Dobrego startu”
 3. c) Metoda Marianny Frostig
 4. d) Logorytmika
 5. ZAGADNIENIA PSYCHGIATRII I PSYCHOLOGII KLINICZNEJ (10 GODZ.)
 • Problem bezsenności w czasach współczesnych
 • Ryzykowne zachowania młodzieży
 • Zaburzenia seksualne w terapii par
 • Terapia oparta na uważności (mindfulness)
 • ADHD u osób dorosłych
 • Zaburzenia psychiczne a duchowość

 

CZAS TRWANIA: 35h

CENA: 990zł

 

ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– wyposażone sale

– kameralne grupy

 

PO KURSIE UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

– zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)

– certyfikat w języku polskim dodatkowo 30zł

– certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30zł