Jednostki administracyjne podległe Prezesowi Zarządu Konsorcjum Naukowo Edukacyjnego:

 

1. Dział studiów

2. Dział kursów i szkoleń

3. Dział finansowo-księgowy

4. Dział kadr i płac

5. Dział prawny

6. Dział informatyczny

7. Dział projektów

8. Dział marketingu i promocji