Dział Studiów Podyplomowych.

Dziekanat zajmuje się kompleksową obsługą administracyjną studentów Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach. Prowadzi dokumentację przebiegu studiów wszystkich studentów Uczelni. Dziekanat podlega bezpośrednio Kierownikowi Instytutu, którego przełożonym jest Dyrektor. Na czele Dziekanatu stoi Kierownik Studiów, który odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań całego działu.

Zadania Działu obejmują:

  • wewnętrzny nadzór nad prawidłowym i rzetelnym prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów studentów Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum;
  • zapewnienie rzeczowej i kulturalnej obsługi administracyjnej studentów Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum;
  • zapewnienie realizacji ustalonej organizacji roku akademickiego Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum;
  • zapewnienie realizacji postanowień regulaminu studiów ISP Andrago Centrum, w zakresie związanym z przebiegiem studiów;
  • sporządzanie planów zajęć i harmonogramów zjazdów dla studentów, oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej we współpracy z działem IT;
  • współpraca z wykładowcami w zakresie obsługi studentów;
  • rekrutacja i odpowiedni dobór kadry pedagogicznej do nauki przedmiotu;
  • współpraca z władzami i pracownikami uczelni z którymi współpracuje Instytutu Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach.
  • Prowadzenie procesu rekrutacji studentów,
  • Podpisywanie umów ze studentami

Kontakt:

 e-mail: studia@konsorcjum.edu.pl

 telefon: 730560730

 

Dyrektor Studiów Podyplomowych

Agnieszka Podlodowska

e-mail: agnieszkapodlodowska@konsorcjum.edu.pl

tel.: 730 868 730

 

Pracownik Dziekanatu

Agnieszka Maciejczyk

e-mail: agnieszkamaciejczyk@studia-kielce.pl

 

Pracownik Dziekanatu

Karina Prusek

 e-mail: karinaprusek@studia-kielce.pl