Uncategorized

Dla kogo szkolenie: dla nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów i psychologów szkolnych.

 

Cel szkolenia: nabycie wiedzy na temat roli ruchu w uczeniu się, poznanie metody gimnastyki mózgu i ćwiczeń ułatwiających naukę, nabycie umiejętności stosowania metody kinezjologii edukacyjnej w codziennej pracy z uczniami.

 

Program szkolenia:

 1. Wspomaganie rozwoju dziecka metodą kinezjologii edukacyjnej.
 2. Gimnastyka mózgu – zmyślne ruchy, które doskonalą umysł.
 3. Blokady w uczeniu się.
 4. Wpływ stresu na uczenie się.
 5. Metoda relaksacji.
 6. Metoda wizualizacja.
 7. Ćwiczenia ułatwiające naukę.
 8. Porady kinezjologiczne.

 

Ilość godzin – 5h

Cena – 200 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł