Uncategorized

Czas trwania kursu: 8h

Cena: 450 zł

 

Dla kogo szkolenie: dla każdej osoby chcącej poznać wiedzę z zakresu właściwego konstruowania tekstów i pism urzędowych.

 

Celem szkolenia jest nabycie i poprawa umiejętności kompetencji językowych w tworzeniu pism urzędowych.

 

Program szkolenia:

  1. Poprawność gramatyczna.
  2. Poprawność stylistyczna.
  3. Rodzaje pism urzędowych.
  4. Budowa pism urzędowych.
  5. Forma i styl pism urzędowych.
  6. Prawidłowa budowa pism urzędowych.
  7. Redagowanie pism urzędowych.
  8. Ćwiczenia.

 

Efekty uczenia się:

Uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności  m.in.  formułowania pytań, które są podstawą budowania przekazu kierowanego do pracowników, rodziców, uczniów, unikania ryzyka niezrozumienia przez pracownika przekazanego polecenia przy delegowaniu zadań oraz motywowania pracowników do wykonywania zadań.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN),

certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł,

certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł.