Adresaci kursu:

Kurs przeznaczony dla: terapeutów, psychologów, pedagogów.

 

Cel kształcenia: 

Celem kursu jest przygotowanie do pracy wychowawczo-terapeutycznej z młodzieżą z grupy ryzyka w miejscach takich jak Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Domów Dziecka, Ośrodków Socjoterapeutycznych.

 

Program kursu:

 1. Postępowanie diagnostyczne w stosunku do dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka.
 2. Interwencje korekcyjno – terapeutyczne w codziennej pracy wychowawczej
 3. Społeczność terapeutyczna jako skuteczna metoda pracy z grupą
 4. Profilaktyka zachowań ryzykownych
 5. Interwencje w sytuacjach kryzysowych.

 

Liczba godzin: 50h

Cena kursu: 3000zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł