Uncategorized

CELE:

Celem szkolenia jest  rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców DPS-u, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, skutecznego komunikowania się i motywowania mieszkańców DPS-u oraz budowanie postawu asertywnej.

ADRESACI:

Szkolenie skierowane jest do osób, które zawodowo opiekują się osobami niepełnosprawnymi, chorymi i starszymi.

PROGRAM:

 1. Mieszkańcy DPS-ów- ich potrzeby i oczekiwania:

– mieszkańcy z zaburzeniami,

– profesjonalna pomoc,

– sposoby reagowania na sytuacje stresowe.

 1. Rodzaje konfliktów w DPS-ie:

– dynamika sytuacji konfliktowych,

– istota konfliktu,

– strategia rozwiązywania konfliktu.

 1. Rodzaje komunikacji:

– terapeutyczna,

– werbalna,

– niewerbalna.

 1. Motywacja mieszkańców DPS-ów:

– czynniki motywacyjne,

– techniki motywacyjne,

– rodzaje motywacji.

 1. Asertywność:

– budowanie postawy asertywnej,

– asertywność w kontaktach z ludźmi,

– asertywność jako metoda zapobiegania konfliktom.

CENA: 1200zł

LICZBA GODZIN: 8h

 ZAPEWNIAMY:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł