Uncategorized

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności pomocy z uczniem niedostosowanym społecznie.

 

Do kogo skierowane szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, nauczycieli, psychologów, pedagogów, wychowawców, terapeutów, pracowników szkół i przedszkoli.

 

Program szkolenia:

 1. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży.
 2. Charakterystyka głównych objawów niedostosowania społecznego- przyczyny ich powstawania.
 3. Etapy i typologia niedostosowania społecznego.
 4. Rola rodziny, środowiska rówieśniczego i szkolnego w etiologii niedostosowania społecznego.
 5. Diagnoza niedostosowania społecznego.
 6. Metody resocjalizacji i sposoby ich wykorzystywania.
 7. Dostosowanie metod oddziaływania resocjalizacyjnego do cech psychicznych wychowanka.
 8. Konstruowanie Indywidualnego Programu Resocjalizacji.
 9. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; warsztat umiejętności społecznych, elementy treningu relaksacyjnego, socjoterapia, psychodrama.

 

Cena kursu: 300zł

Liczba godzin – 8h

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN)
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł