Uncategorized

Cel szkolenia:

Celem kursu jest poznanie zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz przygotowanie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę PPK do nowych zadań.

 

Dla kogo szkolenie: pracowników działów księgowości, pracodawców, pracowników działów HR, kadr, płac.

 

Program szkolenia

 1. Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK.
 2. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający.
 3. PPK – Wybór instytucji finansowej.
 4. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK.
 5. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK
 6. Uczestnictwo w PPK.
 7. Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych.
 8. Preferencje z budżetu państwa.
 9. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK.
 10. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK .
 11. Wypłata transferowa i zwrot środków PPK.
 12. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika.
 13. Nadzór na funkcjonowaniem PPK.

 

Czas trwania: 8h

Koszt szkolenia: 350 zł

 

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • wyposażone sale,
 • kameralne grupy.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu
 • certyfikat w języku polskim dodatkowo 30 zł
 • certyfikat w języku angielskim dodatkowo 30 zł